Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

Տարածքային ընտրական հանձնաժողով թիվ 26 (մարզ Կոտայք)

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նստավայրը` ք. Հրազդան, Կենտրոն թաղամաս, մարզպետարանի վարչական շենք։
hեռ. +374223 28488
  • Արմեն Բադալյան Մայիսի նախագահ
  • Արմեն Գևորգյան Ռուբենի տեղակալ
  • Սուսաննա Եղիազարյան Արարատի քարտուղար
  • Հասմիկ Ասատրյան Պարգևի անդամ
  • Նարեկ Զաքարյան Մելսիկի անդամ
  • Տաթևիկ Աստոյան Ալբերտի անդամ
  • Արմեն Միքայելյան Մակեդոնի անդամ
Դիտել քարտեզը
քաղաք Հրազդան, քաղաք Ծաղկաձոր, Մեղրաձոր, Լեռնանիստ, Ջրառատ, Սոլակ, Քաղսի:
s