Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

Տարածքային ընտրական հանձնաժողով թիվ 22 (մարզ Լոռի)

Տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նստավայրը` ք. Սպիտակ, Ուզբեկական 64։
hեռ. +374 25521383
  • Մկրտիչ Ավետիսյան Ալեքսանդրի նախագահ
  • Քաջիկ Մանուկյան Հովհաննեսի տեղակալ
  • Մարինե Աջամյան Մարտունի քարտուղար
  • Երանուհի Սարդարյան Հրաչի անդամ
  • Շահեն Հարությունյան Մայիսի անդամ
  • Հովսեփ Հովսեփյան Համլետի անդամ
  • Արեն Սանթոյան Մելսի անդամ
Դիտել քարտեզը
քաղաք Սպիտակ, Գյուլագարակ,Ազնվաձոր, Արևաշող, Արջուտ, Բազում, Գեղասար, , Գոգարան, Դարպաս, Լեռնանցք, Լեռնապատ, Լեռնավան, Լուսաղբյուր, Խնկոյան, Ծաղկաբեր, Կաթնաջուր, Հալավար, Հարթագյուղ, Ղուրսալ, Մեծ Պարնի, Նոր Խաչակապ, Շենավան, Շիրակամուտ, Ջրաշեն, Սարալանջ, Սարահարթ, Սարամեջ, Քարաձոր: