Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

2021թ. ապրիլ ամսին կազմակերպված ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացներ և 2021թ․ մայիս ամսին կազմակերպված ստուգարք

Հարգելի դիմումատու`