Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

ԿԸՀ աշխատակազմը

Աշխատակազմն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով,«Քաղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, այլ օրենքներով և իրավական ակտերով, Հանձնաժողովի որոշումներով, Հանձնաժողովի նախագահի կարգադրություններով և իր կանոնոդրությամբ:


Կառուցվածքը

Cec staff

Արտաքին կապերի վարչություն
Իրավաբանական վարչություն
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ տեղեկատվության վերլուծության վարչություն
Ֆինանսատնտեսական վարչություն
Անձնակազմի կառավարման բաժին
Ներքին աուդիտի բաժին