Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

Վերլուծություններ, զեկույցներ, հաշվետվություններ

  Հաղորդում Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործունեության վերաբերյալ, 2018-2019 թվականներ 
  Հաղորդում Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործունեության վերաբերյալ, 2018թ. ԱԺ արտահերթ ընտրություններ
  "Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն-Հայաստան"-ի (CRRC) կողմից իրականացրած հետընտրական հարցում 
  Վիճակագրական տվյալներ. կանանց և տղամարդյկանց մասնակցությունն 2018թ. ընտրական գործընթացներին
  ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ դիտորդական առաքելության վերջնական զեկույցը ՀՀ Ազգային ժողովի 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ ընտրությունների վերաբերյալ
  ԵԽԽՎ դիտորդական առաքելության զեկույցը ՀՀ Ազգային ժողովի 2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ ընտրությունների վերաբերյալ
  ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ դիտորդական առաքելության վերջնական զեկույցը ՀՀ Ազգային ժողովի 2017թվականի ապրիլի 2-ի ընտրությունների վերաբերյալ
  Հաղորդում Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գործունեության վերաբերյալ, 2016-2017 թվականներ 
  Հաղորդագրություն Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2013 թվականի փետրվարի 18-ի ընտրությունների կազմակերպման եվ անցկացման, ընտրական օրենսգրքի խախտումների, առաջարկվող օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ, 17.05.2013թ.
  Հաղորդագրություն Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2012 թվականի մայիսի 6-ի ընտրությունների կազմակերպման եվ անցկացման, ընտրական օրենսգրքի խախտումների, առաջարկվող օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ, 01.08.2012թ.
  ԱՊՀ ՄԽՎ մասնակից-պետությունների երկարաժամկետ դիտորդական առաքելության խմբի զեկույցը ՀՀ Ազգային ժողովի ընտրությունների նախապատրաստման եվ անցկացման վերաբերյալ
  ԱՊՀ դիտորդական առաքելության հայտարարությունը` ՀՀ Ազգային ժողովի ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման դիտարկման վերաբերյալ
  ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ, ԵԱՀԿ/ԽՎ, ԵԽԽՎ , ԵԽ - Հայտարարություն նախնական հանգամանքների և եզրակացությունների վերաբերյալ
  «Ընտրական համակարգերի միջազգային փորձագիտական կենտրոն» (Այ Սի Ի Էս) օտարերկրյա հասարակական կազմակերպության նախնական հաշվետվություն, 8.04.12 - 4.05.12
  Համագործակցության հուշագիր Հայաստանի Հանրապետության կենտրանական ընտրական հանձնաժողովի և ԵԱՀԿ երևանյան գրասենյակի միջև
  ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ դիտորդական առաքելության միջանկյալ զեկույց N 1, մարտի 22-ապրիլի 2, 2012
  Այ Էֆ Ի Էս-Ի ծրագրային հաշվետվությունը Հրազդանի քաղաքապետի ընտրությունների վերաբերյալ
  Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային քվեարկության համակարգի ներդրման հեռանկարները, 16-17 սեպտեմբերի 2010, Վիեննա
  Զեկույց, Եվրախորհրդի Վենետիկյան հանձնաժողովի`ընտրական մարմինների 7-րդ եվրոպական համաժողով , "Յուրաքանչյուր ընտրող կարևոր է", 22-23 հունիսի 2010, Լոնդոն՚
  Վերլուծություն Հանրապետության Նախագահի 2008թ. փետրվարի 19-ի ընտրությունների ընթացքում արձանագրված ՀՀ ԸՕ խախտումների
  ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ ընտրությունների դիտորդական առաքելության զեկույց
  Հաղորդագրություն Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2007թ.մայիսի 12-ի ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման վերաբերյալ