Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

ԿԸՀ նիստեր

 Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերթ նիստ,26.07.2021 17:00, տեխնիկական խնդիրների պատճառով նիստի ձայնգարությունը մինչև 23 րոպեն ընդհատումներով է և թերի
 Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերթ նիստ, 22.07.2021 16:00
 Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերթ նիստ, 20.07.2021 18:30
 Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերթ նիստ, 15.07.2021 9:30
 Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերթ նիստ, 10.07.2021 20:10
 Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հերթական նիստ, 08.07.2021 15:00
 Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերթ նիստ, 27.06.2021 11:00
 Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերթ նիստ, 26.06.2021 17:00
 Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերթ նիստ, 22.06.2021 14:00
 Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերթ նիստ, 21.06.2021 10:00
 Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերթ նիստ, 20.06.2021 22:00
 Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերթ նիստ, 19.06.2021 21:00
 Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերթ նիստ, 19.06.2021 13:00
 Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերթ նիստ, 18.06.2021 18:00
 Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերթ նիստ, 13.06.2021 15:00
 Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերթ նիստ, 12.06.2021 18:00
 Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերթ նիստ, 11.06.2021 10:00
 Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերթ նիստ, 10.06.2021 18:30
 Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հերթական նիստ, 10.06.2021 15:00
 Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերթ նիստ, 08.06.2021 12:00