Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

5 Ապրիլ, 2020 Հանրաքվե


ՀԱՆՐԱՔՎԵ, 2020
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2020 թվականի հունիսի 30-ի թիվ ԱԺՈ-003-Ն որոշմամբ ուժը կորցրած է ճանաչվել Ազգային ժողովի 2020 թվականի փետրվարի 6-ի «Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին» ԱԺՈ-001-Ն որոշումը:
Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2020 թվականի հունիսի 30-ի թիվ ԱԺՈ-003-Ն որոշումն ուժի մեջ է մտել պաշտոնական հրապարակման պահից՝ 30 հունիսի 2020 թվական (ՀՀՊՏ թիվ 73(1628), 30 հունիսի 2020թ.):


Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 16.03.2020թ. «Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին» թիվ 298-Ն որոշումը և ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 208-րդ հոդվածով և «Հանրաքվեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասով` Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի նախապատրաստման և անցկացման նպատակով իրականացվող բոլոր աշխատանքները, գործընթացները և միջոցառումները դադարեցվում են գործընթացի բոլոր մասնակիցների կողմից:Դիտորդական առաքելություն իրականացնող տեղական հասարակական կազմակերպություններ

Քարոզչության կողմերի լիազոր ներկայացուցիչներ


Ձեռնարկներ ուղեցույցեր


Էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Download     Հանրաքվեի նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
Արդյունք չկա