Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

6 Դեկտեմբեր, 2015 Հանրաքվե


ՀԱՆՐԱՔՎԵ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ՆԱԽԱԳԻԾ)

Հրապարակվել է.
- 13 հոկտեմբերի 2015թ. «Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տեղեկագիր» Հատուկ թողարկում
- 15 հոկտեմբերի 2015թ. Հայաստանի Հանրապետության հրապարակային ծանուցումների պաշտոնական ինտերնետային կայք (հասցե http://www.azdarar.am)
- 16 հոկտեմբերի 2015թ. «Հայաստանի Հանրապետություն» օրաթերթ, թիվ 185 (6231)


Փաստաթղթերի օրինակելի ձևերի էլեկտրոնային ձևաթղթեր

Download     Հանրաքվեի նախապատրաստման և անցկացման հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցը
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
Հանրաքվեի մասնակիցների հիմնական ցուցակներում ընդգրկված քաղաքացիների թիվը2 547 916
Քվեարկության օրը հանրաքվեի տեղամասերում կազմված լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկված քաղաքացիների թիվը 4
Ըստ գտնվելու վայրի լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկված քաղաքացիների թիվը 16 854
Հաշվառում չունեցողների լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկված քաղաքացիների թիվը 277
Ոստիկանության ծառայողների լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկված քաղաքացիների թիվը 140
Ստացիոնար բուժհաստատություններում կազմված լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկված քաղաքացիների թիվը 1 542
Ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում կազմված լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկված քաղաքացիների թիվը 0
Հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների ընդհանուր թիվը2 566 733
Քվեարկության մասնակիցների թիվը1 302 368
Այդ թվում` նույնականացման քարտով մասնակիցների թիվը 189 196
Տեղամասային հանձնաժողովներին հատկացված քվեաթերթիկների թիվը,2 640 000
ելունդների համարները1 - 2640000
Տեղամասային հանձնաժողովներում մարված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը1 337 670
Անվավեր քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 53 426
"ԱՅՈ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 825 292
"ՈՉ" քվեարկված քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 421 561
Քվեատուփում առկա սահմանված նմուշի քվեարկության ծրարների ընդհանուր թիվը1 300 343
Անճշտությունների գումարային չափը 555