Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
17.05.2015Լոռի - Թումանյան (նախկին)տեղական հանրաքվե
17.05.2015Լոռի - Աթան (նախկին)տեղական հանրաքվե
17.05.2015Լոռի - Ահնիձոր (նախկին)տեղական հանրաքվե
17.05.2015Տավուշ - Դիլիջան (նախկին)տեղական հանրաքվե
17.05.2015Լոռի - Լորուտ (նախկին)տեղական հանրաքվե
17.05.2015Տավուշ - Հաղարծին (նախկին)տեղական հանրաքվե
17.05.2015Լոռի - Մարց (նախկին)տեղական հանրաքվե
17.05.2015Տավուշ - Թեղուտ (նախկին)տեղական հանրաքվե
17.05.2015Լոռի - Շամուտ (նախկին)տեղական հանրաքվե
17.05.2015Տավուշ - Գոշ (նախկին)տեղական հանրաքվե
17.05.2015Տավուշ - Աղավնավանք (նախկին)տեղական հանրաքվե
17.05.2015Լոռի - Քարինջ (նախկին)տեղական հանրաքվե
17.05.2015Տավուշ - Խաչարձան (նախկին)տեղական հանրաքվե
17.05.2015Տավուշ - Հովք (նախկին)տեղական հանրաքվե
17.05.2015Սյունիք - Խոտ (նախկին)տեղական հանրաքվե
17.05.2015Սյունիք - Հալիձոր (նախկին)տեղական հանրաքվե
17.05.2015Սյունիք - Հարժիս (նախկին)տեղական հանրաքվե
17.05.2015Սյունիք - Շինուհայր (նախկին)տեղական հանրաքվե
17.05.2015Սյունիք - Սվարանց (նախկին)տեղական հանրաքվե
17.05.2015Սյունիք - Տաթեվ (նախկին)տեղական հանրաքվե