Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
17.05.2015Լոռի - Թումանյան քաղաքտեղական հանրաքվե
17.05.2015Լոռի - Աթան գյուղտեղական հանրաքվե
17.05.2015Լոռի - Ահնիձոր գյուղտեղական հանրաքվե
17.05.2015Տավուշ - Դիլիջան գյուղտեղական հանրաքվե
17.05.2015Լոռի - Լորուտ գյուղտեղական հանրաքվե
17.05.2015Տավուշ - Հաղարծին գյուղտեղական հանրաքվե
17.05.2015Լոռի - Մարց գյուղտեղական հանրաքվե
17.05.2015Տավուշ - Թեղուտ գյուղտեղական հանրաքվե
17.05.2015Լոռի - Շամուտ գյուղտեղական հանրաքվե
17.05.2015Տավուշ - Գոշ գյուղտեղական հանրաքվե
17.05.2015Տավուշ - Աղավնավանք գյուղտեղական հանրաքվե
17.05.2015Լոռի - Քարինջ գյուղտեղական հանրաքվե
17.05.2015Տավուշ - Խաչարձան գյուղտեղական հանրաքվե
17.05.2015Տավուշ - Հովք գյուղտեղական հանրաքվե
17.05.2015Սյունիք - Խոտ գյուղտեղական հանրաքվե
17.05.2015Սյունիք - Հալիձոր գյուղտեղական հանրաքվե
17.05.2015Սյունիք - Հարժիս գյուղտեղական հանրաքվե
17.05.2015Սյունիք - Շինուհայր գյուղտեղական հանրաքվե
17.05.2015Սյունիք - Սվարանց գյուղտեղական հանրաքվե
17.05.2015Սյունիք - Տաթեվ գյուղտեղական հանրաքվե