Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
29.09.2013 ԱԺ մեծամասնական
02.12.2012 ԱԺ մեծամասնական
02.12.2012 ԱԺ մեծամասնական
06.05.2012 ԱԺ մեծամասնական
10.01.2010 ԱԺ մեծամասնական
06.12.2009 ԱԺ մեծամասնական
06.12.2009 ԱԺ մեծամասնական
24.08.2008 ԱԺ մեծամասնական
26.08.2007 ԱԺ մեծամասնական
12.05.2007 ԱԺ մեծամասնական