Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՁԵՎԱԹՂԹԵՐ

Դիմումներ,հայտեր, ցուցակներ

Գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի օրինակելի ձևեր

Հանրաքվեին վերաբերող ձևաթղթեր

Հաշվետվություններ, հայտարարագրեր