Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

Տեղեկություններ 2012թ. տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների վերաբերյալ

23.09.2012

09.09.2012

12.02.2012