Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք

ՎԵՐԱՀՍԿԻՉ-ՎԵՐՍՏՈՒԳԻՉ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայությունը վերահսկողություն է իրականացնում նախընտրական հիմնադրամներ կատարվող մուծումների, դրանց հաշվարկման և ծախսերի, ինչպես նաև կուսակցությունների ընթացիկ ֆինանսական գործունեության նկատմամբ:
Նշված գործառույթներն իրականացնելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 17.06.16թ. N 39-Ն որոշմամբ սահմանվել է վերահսկիչ-վերստուգիչ ծառայության գործունեության կարգը:

2021թ.
2020թ.
2019թ.
2018թ.
2017թ.
2016թ.
2015թ.
2014թ.
2013թ.
2012թ.

2011թ.