Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
CERTIFICATE OF REGISTRATION CENTRAL ELECTORAL COMMISSION OF ARMENIA