Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

պաշտոնական կայք
14 Հունիս, 2021
7 Հունիս, 2021

ԿՈՉ
2021 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 20-Ի ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ (ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՇԻՆՔՆԵՐԻՆ), ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԲՈԼՈՐ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻՆ

5 Հունիս, 2021
Աստղիկ Ղազարյան
8 Հունիս, 2021
Սեփական նախաձեռնություն
5 Հունիս, 2021
Էդգար Ղազարյան
5 Հունիս, 2021
Աստղիկ Ավետիսյան
5 Հունիս, 2021
Լևոն Լևոնյան
5 Հունիս, 2021
Ստեփան Մանթարլյան
5 Հունիս, 2021
Հայկ Ադամյան